Vi vill vara med och ta ansvar för miljön!

Vi i Sverige har minskat våra koldioxutsläpp från cirka 11,5 ton per person 1970 till 4,7 ton 2009. Snabbast och störst minskning skedde mellan 1979-1984 då vi minskade våra utsläpp från 10,24 ton till 6,88 ton per person Ser man till de senaste 10 åren så har vi endast lyckats sänka våra utsläpp med 1 ton per person och år. Data från Världsbanken. 

Jordens befolkning har samtidigt gått från cirka 3,7 miljarder människor till drygt 7 miljarder och vikten av att alla globalt sänker sina utsläpp är ett måste för att jorden skall kunna överleva. Vi i Sverige släpper ut lite koldioxid per person/år globalt sett, och vi har ett stort ansvar för att visa vägen att det går att ha ett välmående modernt samhälle och samtidigt ha låga utsläppDet finns mycket vi kan göra för att tämligen enkelt fortsätta minska våra utsläpp ytterligare.

Här är våra bästa tips som ger STORA skillnader utsläppsmässigt:

  • Installera värmepump
  • Köp vatten och vindkrafts producerad el i första hand
  • Kör en bil som släpper ut så lite som möjligt
  • Kör mindre bil (om du kan)
  • Åk tåg istället för flyg eller bil (om du kan)

Faktum är att med ovan tämligen enkla åtgärder så sänker man sina utsläpp med åtskilliga ton årligen! Källa: Svensk Energi

Nevica och våra medarbetare arbetar dagligen med:

  • Erbjuda produkter som minskar energianvändandet och därmed koldioxidutsläppen
  • Välja miljövänliga produkter och tjänster för vår verksamhet